După finalizarea perioadei de implementare şi încetarea finanţării solicitate, proiectul se va autosusţine financiar din fonduri de la bugetul Judeţului Neamţ, pe toată perioada de monitorizare de 5 ani. Cheltuielile necesare autosusţinerii proiectului constau în cheltuieli de tipărire a materialelor de promovare, cheltuieli de distribuire a materialelor de promovare şi cheltuieli cu participarea la târguri de turism.

Continuarea promovării produsului turistic turism ecumenic în judeţul Neamţ este realizată de către persoanele desemnate din cadrul Serviciului Turism al Consiliului Judeţean Neamţ. În acest sens au fost retipărite materiale de promovare realizate în cadrul proiectului care se distribuie în cadrul Târgului de Turism al României şi la alte evenimente de profil. Pagina web este activă şi conţine informaţii la zi privind activităţile care se realizează în perioada de sustenabilitate a proiectului.

Informaţii despre evenimentele în cadrul cărora s-a realizat promovarea produsului turistic turism ecumenic în judeţul Neamţ:

Târgul de Turism al României – Noiembrie 2013
Târgul de Turism Bacău - Martie 2014
Târgul de Turism al României – Martie 2014
Târgul de Turism al României – Noiembrie 2014
Târgul de Turism al României – Martie 2015
Târgul de Turism al României – Noiembrie 2015
Târgul de Turism al României – Februarie 2016
Târgul de Turism al României – Noiembrie 2016
Târgul de Turism al României – Februarie 2017
Târgul de Turism al României – Noiembrie 2017
Târgul de Turism al României – Februarie 2018

Sustenabilitate
 
Târgul de Turism al României
> english version  

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional și cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © Consiliul Judeţean Neamţ