• 16 tipuri de pliante pentru obiectivele: M-rea Horaiţa, M-rea Văratic, M-rea Agapia, M-rea Războieni, Curtea Domnească Piatra Neamţ, M-rea Bistriţa, M-rea Pângăraţi, M-rea Durău, M-rea Neamţ, M-rea Sihăstrie, M-rea Secu, Biserică lemn Farcaşa, M-rea Petru Vodă, M-rea Tazlău, Catedrala Episcopală Roman, Biserică lemn Sarata Dobreni; pliantele au fost editate într-un tiraj total de 48 000 de bucăţi, respectiv câte 3000 de bucăţi din fiecare tip de pliant ( 600 de bucăţi pentru fiecare limbă în parte).
• O hartă ce prezintă poziţionarea în teritoriul judeţului Neamţ a tuturor obiectivelor turistice religioase prezentate în cadrul albumului, editată într-un tiraj de din 3000 de bucăţi.
• Un film de prezentare a monumentelor istorice şi de arhitectură care au fost promovate în proiect, în limbile română şi engleză, având o durată de cca. 40 de minute şi care a fost inscripţionat pe 2000 de DVD-uri.
• Caseta de prezentare realizată în cadrul proiectului are menirea de a prezenta toate materialele de promovare într-un set complet şi s-a realizat într-un număr de 2000 de bucăţi.

Promovarea turismului ecumenic
din judeţul Neamţ
 
Manastirea Neamt
> english version  

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © Consiliul Judeţean Neamţ