Obiectivul general al proiectului constă în transformarea judeţului Neamţ într-o destinaţie turistică de calitate, conform standardelor de dezvoltare durabilă ale Uniunii Europene. Indicatorul de impact corespunzător obiectivului general al proiectului este produsul turistic turism ecumenic în judeţul Neamţ, promovat atât în perioada de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare de 5 ani, asigurând în acest mod sustenabilitatea proiectului realizat.

Obiectivul specific este creşterea atractivităţii turistice a judeţului Neamţ prin dezvoltarea produsului turistic turism ecumenic în judeţul Neamţ.

Activităţile proiectului au constat în realizarea şi distribuirea unor materiale de promovare a turismului ecumenic în judeţul Neamţ, în limbile română, engleză, franceză, germană şi italiană. Acestea sunt enumerate în continuare:
• Albumul intitulat: „Pelerin la mănăstiri nemţene” într-un tiraj de 2000 de bucăţi în care sunt prezentate cele mai reprezentative şi frumoase mănăstiri şi biserici din judeţul Neamţ, ce sunt declarate monumente istorice şi de arhitectură, datorită vechimii pe care o deţin, precum şi arhitecturii deosebite.

Promovarea turismului ecumenic
din judeţul Neamţ
 
Manastirea Neamt
> english version  

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © Consiliul Judeţean Neamţ