descrierea
proiectului

Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului contractul nr. 1262/07.03.2011, pentru acordarea finanţării nerambursabile în vederea implementării proiectului ”Promovarea turismului ecumenic din judeţul Neamţ” având codul SMIS 17934.

Proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului“, Domeniul major de intervenţie 5.3. - „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică“, Operaţiunea ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specific”.

Valoarea finală a proiectului este de 725.627,61 lei, iar asistența financiară nerambursabilă solicitată este de 549.194,85 lei. Perioada de implementare a proiectului a fost de 28 luni.

Promovarea turismului ecumenic
din judeţul Neamţ
 
Manastirea Neamt
> english version  

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © Consiliul Judeţean Neamţ